Hiển thị một kết quả duy nhất

Sửa chữa máy phun bi – phòng phun bi để đảm bảo quá trình sản xuất diễn ra liên tục, khạn chế những bất thường diễn ra trong quá trình phun bi, và thời gian sử dụng lâu dài sẽ không tránh khỏi linh kiện bị bào mòn không có kế hoạch bảo dưỡng định kỳ máy sẽ nhanh hư hỏng.