Xem tất cả 4 kết quả

Béc phun sơn là bộ phận tiếp xúc cuối cùng với sơn nằm ở đầu súng phun sơn có thể điều chỉnh tia sơn, góc phun, hướng phun, lượng sơn.