Xem tất cả 5 kết quả

Súng phun sơn là thiết bị dùng để phun sơn, phun màu hoặc dung dịch lên bề mặt sản phẩm, có tác dụng làm đẹp, bóng, bảo vệ sản phẩm không bị rỉ. Súng phun sơn bao gồm các loại:

– Súng Phun Sơn Silver Plus

– Súng Phun Sơn Cần Dài

– Súng Phun Sơn Tự Động

– Súng Phun Sơn Áp Lực Cao