Băng Keo Kiểm Tra Độ Nhám Elcometer 122

Liên Hệ

  • Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt Elcometer 122 Testex Replica Tape
  • Quy cách: 50 miếng / hộp
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt được sử dụng chung với Máy đo độ nhám Elcometer 124

Description

Profile Range

Part Number

1 Roll

Pack of 10

Pack of 50

Pack of 100

Elcometer 122 Coarse Minus

12 – 25μm (0.5 to 1mil)

E122–A1

E122–A10 E122–A50

E122–A100

Elcometer 122 Coarse

20 – 64μm (0.8 – 2.5mils)

E122–B1

E122–B10 E122–B50

E122–B100

Elcometer 122 X-Coarse

38 – 115μm (1.5 – 4.5mils)

E122–C1

E122–C10 E122–C50

E122–C100

Elcometer 122 X-Coarse Plus

115 – 127μm (4.5 – 5.0mils)

E122–F1

E122–F10 E122–F50

E122–F100

 

Băng Keo Kiểm Tra Độ Nhám Elcometer 122

Liên Hệ

  • Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt Elcometer 122 Testex Replica Tape
  • Quy cách: 50 miếng / hộp
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt được sử dụng chung với Máy đo độ nhám Elcometer 124

Description

Profile Range

Part Number

1 Roll

Pack of 10

Pack of 50

Pack of 100

Elcometer 122 Coarse Minus

12 – 25μm (0.5 to 1mil)

E122–A1

E122–A10 E122–A50

E122–A100

Elcometer 122 Coarse

20 – 64μm (0.8 – 2.5mils)

E122–B1

E122–B10 E122–B50

E122–B100

Elcometer 122 X-Coarse

38 – 115μm (1.5 – 4.5mils)

E122–C1

E122–C10 E122–C50

E122–C100

Elcometer 122 X-Coarse Plus

115 – 127μm (4.5 – 5.0mils)

E122–F1

E122–F10 E122–F50

E122–F100