Béc Phun Cát 11.00mm

Liên Hệ

 • Xuất xứ: Hydra – Ạnh Quốc (UK)
 • Chất liệu:
  • Vỏ béc: Nhôm
  • Lõi béc: Tungsten Carbide, siêu bền
 • Mã hàng: HYDC32-7/50
HOTLINE: 0914 016 439
 • Thông số Béc phun cát số 7
  • Đường kính lỗ béc: 11.00mm
  • Chiều dài béc: 205mm

Béc Phun Cát 11.00mm

Liên Hệ

 • Xuất xứ: Hydra – Ạnh Quốc (UK)
 • Chất liệu:
  • Vỏ béc: Nhôm
  • Lõi béc: Tungsten Carbide, siêu bền
 • Mã hàng: HYDC32-7/50
HOTLINE: 0901 342 226

 • Thông số Béc phun cát số 7
  • Đường kính lỗ béc: 11.00mm
  • Chiều dài béc: 205mm