Bình Lọc Khí Thở

Liên Hệ

 • Bình lọc khí thở dùng làm sạch không khí từ máy nén khí để cấp vào nón bảo hộ phun cát nhằm cung cấp Nguồn khí sạch – mát lạnh cho Người thợ phun bi – phun cát.
 • Bình lọc khí thở với Lõi bình lọc carbon và than hoạt tính giúp loại bỏ đến 95% nước, chất dơ, dầu, và các hạt có kích thước dưới 0.5um
HOTLINE: 0914 016 439
 • Thông số kỹ thuật của Bình lọc khí thở:
  • Đường nối khí vào 13mm
  • Đường cấp khí ra: 13mm
  • Van điều áp phi 13mm
 • Bình lọc khí thở được thiết kế hiện đại 02 đầu ra giúp cho 02 Người thợ phun cát sử dụng cùng lúc
 • Bình lọc khí thở được cấp kèm Lõi Bình lọc khí thở: giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và cung cấp Nguồn khi mát – sạch cho Người thợ phun.
 • Xuất xứ: Atro – Singapore

Bình Lọc Khí Thở

Liên Hệ

 • Bình lọc khí thở dùng làm sạch không khí từ máy nén khí để cấp vào nón bảo hộ phun cát nhằm cung cấp Nguồn khí sạch – mát lạnh cho Người thợ phun bi – phun cát.
 • Bình lọc khí thở với Lõi bình lọc carbon và than hoạt tính giúp loại bỏ đến 95% nước, chất dơ, dầu, và các hạt có kích thước dưới 0.5um
HOTLINE: 0901 342 226

 • Thông số kỹ thuật của Bình lọc khí thở:
  • Đường nối khí vào 13mm
  • Đường cấp khí ra: 13mm
  • Van điều áp phi 13mm
 • Bình lọc khí thở được thiết kế hiện đại 02 đầu ra giúp cho 02 Người thợ phun cát sử dụng cùng lúc
 • Bình lọc khí thở được cấp kèm Lõi Bình lọc khí thở: giúp loại bỏ hoàn toàn tạp chất và cung cấp Nguồn khi mát – sạch cho Người thợ phun.
 • Xuất xứ: Atro – Singapore