Bình Tách Nước (Bình Tách Ẩm)

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng lọc tạp chất và hơi nước trong khí nén trước khi đưa vào Cối phun cát
  • Thông số kỹ thuật: đầu ren 1 1/4″
  • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0914 016 439

Bình Tách Nước (Bình Tách Ẩm)

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng lọc tạp chất và hơi nước trong khí nén trước khi đưa vào Cối phun cát
  • Thông số kỹ thuật: đầu ren 1 1/4″
  • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0901 342 226