Bộ Điều Khiển Cối Phun Cát

Liên Hệ

 • Công dụng:
  • Dùng đóng – ngắt Cối phun cát
  • Đảm bảo an toàn cho Người thợ phun cát
 • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0914 016 439
 • 01 bộ Đóng – ngắt Cối phun cát, gồm:
  • Bộ điều khiển từ xa
  • Tay cầm đóng ngắt
  • Dây hơi đôi cho Bộ điều khiển từ xa

Bộ Điều Khiển Cối Phun Cát

Liên Hệ

 • Công dụng:
  • Dùng đóng – ngắt Cối phun cát
  • Đảm bảo an toàn cho Người thợ phun cát
 • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0901 342 226

 • 01 bộ Đóng – ngắt Cối phun cát, gồm:
  • Bộ điều khiển từ xa
  • Tay cầm đóng ngắt
  • Dây hơi đôi cho Bộ điều khiển từ xa