Bóng Halogen Đèn Pin Sạc Maglite

Liên Hệ

  • Model: LR00001
  • Loại bóng: Halogen 6V
  • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn pin sạc Maglite RE5019 / RN5019 / RN4019 / RN2019
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439

Bóng Halogen Đèn Pin Sạc Maglite

Liên Hệ

  • Model: LR00001
  • Loại bóng: Halogen 6V
  • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn pin sạc Maglite RE5019 / RN5019 / RN4019 / RN2019
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226