Bóng Kypton Đèn Pin Maglite 2 Pin C-D

Liên Hệ

 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 2 pin trung (C) và 2 pin đại (D)
 • Model: LWSA201
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439
 • Model: LWSA201
 • Loại bóng: Kypton
 • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn: 2 pin trung (C) và 2 pin đại (D)
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)

Bóng Kypton Đèn Pin Maglite 2 Pin C-D

Liên Hệ

 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 2 pin trung (C) và 2 pin đại (D)
 • Model: LWSA201
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226

 • Model: LWSA201
 • Loại bóng: Kypton
 • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn: 2 pin trung (C) và 2 pin đại (D)
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)