Bóng Kypton Đèn Pin Maglite 6 Pin C-D

Liên Hệ

  • Model: LWSA601
  • Loại bóng: Kypton
  • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn: 6 pin trung (C) và 6 pin đại (D)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439

Bóng Kypton Đèn Pin Maglite 6 Pin C-D

Liên Hệ

  • Model: LWSA601
  • Loại bóng: Kypton
  • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn: 6 pin trung (C) và 6 pin đại (D)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226