Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 2 Pin AAA – AA

Liên Hệ

 • Model: LM2A001
 • Loại bóng: Xenon
 • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn: 2 pin đũa (AAA) và 2 pin tiểu (AA)
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439
 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 2 pin AAA – AA
 • Mã hàng: LM2A001

Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 2 Pin AAA – AA

Liên Hệ

 • Model: LM2A001
 • Loại bóng: Xenon
 • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn: 2 pin đũa (AAA) và 2 pin tiểu (AA)
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226

 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 2 pin AAA – AA
 • Mã hàng: LM2A001