Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 4 Pin C-D

Liên Hệ

  • Model: LMSA401
  • Loại bóng: Xenon
  • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn pin Maglite 4 Pin trung (C) và 4 Pin đại (D)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439

Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 4 Pin C-D

Liên Hệ

  • Model: LMSA401
  • Loại bóng: Xenon
  • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn pin Maglite 4 Pin trung (C) và 4 Pin đại (D)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226