Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 6 Pin C-D

Liên Hệ

 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 6 Pin trung (C) và 6 Pin đại (D)
 • Model: LMSA601
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439
 • Model: LMSA601
 • Loại bóng: Xenon
 • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn pin Maglite 6 Pin trung (C) và 6 Pin đại (D)

Bóng Xenon Đèn Pin Maglite 6 Pin C-D

Liên Hệ

 • Bóng đèn cho đèn pin Maglite 6 Pin trung (C) và 6 Pin đại (D)
 • Model: LMSA601
 • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226

 • Model: LMSA601
 • Loại bóng: Xenon
 • Đóng gói: 1 bóng/ vĩ
 • Sử dụng cho đèn pin Maglite 6 Pin trung (C) và 6 Pin đại (D)