Bóng Xenon Đèn Pin Maglite Solitaire

Liên Hệ

  • Model: LK3A001
  • Loại bóng: Xenon
  • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn: 1 pin tiểu (AAA)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0914 016 439

Bóng Xenon Đèn Pin Maglite Solitaire

Liên Hệ

  • Model: LK3A001
  • Loại bóng: Xenon
  • Đóng gói: 2 bóng/ vĩ
  • Sử dụng cho đèn: 1 pin tiểu (AAA)
  • Hãng sản xuất: Maglite – Mỹ (USA)
HOTLINE: 0901 342 226