Bướm Bảo Vệ Béc

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng bảo vệ béc phun sơn.
  • Bướm bảo vệ béc được sử dụng chung với Béc xoay Hàn Quốc (Béc chữ T) và Béc xoay Graco
  • Áp lực làm việc: 5.000 psi
  • Xuaatsx ứ: Dstech – Hàn Quốc
HOTLINE: 0914 016 439

Bướm Bảo Vệ Béc

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng bảo vệ béc phun sơn.
  • Bướm bảo vệ béc được sử dụng chung với Béc xoay Hàn Quốc (Béc chữ T) và Béc xoay Graco
  • Áp lực làm việc: 5.000 psi
  • Xuaatsx ứ: Dstech – Hàn Quốc
HOTLINE: 0901 342 226