Cần Nối Súng Sơn

Liên Hệ

 • Cần nối súng sơn dùng nối dài Súng phun sơn
 • Dùng để sơn các nơi cao, tòa nhà cao tầng, cao ốc,…
HOTLINE: 0914 016 439
 • Cần nối súng sơn có nhiều kích thước lựa chọn:
  • Cần nối súng sơn 1 feet (30.5cm)
  • Cần nối súng sơn 2 feet (61 cm)
  • Cần nối súng sơn 3 feet (91 cm)
  • Cần nối súng sơn 6 feet (183 cm)
  • Cần nối súng sơn 8 feet (244 cm)
 • Cần nối súng sơn sử dụng phù hợp cho các loại súng phun sơn

Cần Nối Súng Sơn

Liên Hệ

 • Cần nối súng sơn dùng nối dài Súng phun sơn
 • Dùng để sơn các nơi cao, tòa nhà cao tầng, cao ốc,…
HOTLINE: 0901 342 226

 • Cần nối súng sơn có nhiều kích thước lựa chọn:
  • Cần nối súng sơn 1 feet (30.5cm)
  • Cần nối súng sơn 2 feet (61 cm)
  • Cần nối súng sơn 3 feet (91 cm)
  • Cần nối súng sơn 6 feet (183 cm)
  • Cần nối súng sơn 8 feet (244 cm)
 • Cần nối súng sơn sử dụng phù hợp cho các loại súng phun sơn