Cát Kỹ Thuật (Cát Thạch Anh)

Liên Hệ

  • Cát kỹ thuật (Cát trắng) dùng làm sạch gỉ sét trên kế cấu sắt, thép kim loại
  • Ưu điểm: rẻ tiền
  • Xuất xứ: Việt Nam
HOTLINE: 0914 016 439

Cát Kỹ Thuật (Cát Thạch Anh)

Liên Hệ

  • Cát kỹ thuật (Cát trắng) dùng làm sạch gỉ sét trên kế cấu sắt, thép kim loại
  • Ưu điểm: rẻ tiền
  • Xuất xứ: Việt Nam
HOTLINE: 0901 342 226