Cát Thủy Tinh (Glassbead)

Liên Hệ

  • Cát thủy tinh Glassbead chuyên dùng đánh bóng Inox, tạo màu đồng nhất cho kim loại, phun làm sạch khuôn mẫu,…
  • Cát thủy tinh có thể tái sử dụng nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường
  • Xuất xứ: Trung Quốc
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số Cát Thủy Tinh:
Cát Thủy Tinh Glassbead

Size Hạt Thủy Tinh

Cát Thủy Tinh GB4

250 – 425um

Cát Thủy Tinh GB6

212 – 300um

Cát Thủy Tinh GB7

180 – 300um

Cát Thủy Tinh GB8

125 – 250um

Cát Thủy Tinh GB9

106 – 200um

Cát Thủy Tinh GB10

90 – 150um

Cát Thủy Tinh (Glassbead)

Liên Hệ

  • Cát thủy tinh Glassbead chuyên dùng đánh bóng Inox, tạo màu đồng nhất cho kim loại, phun làm sạch khuôn mẫu,…
  • Cát thủy tinh có thể tái sử dụng nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường
  • Xuất xứ: Trung Quốc
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số Cát Thủy Tinh:
Cát Thủy Tinh Glassbead

Size Hạt Thủy Tinh

Cát Thủy Tinh GB4

250 – 425um

Cát Thủy Tinh GB6

212 – 300um

Cát Thủy Tinh GB7

180 – 300um

Cát Thủy Tinh GB8

125 – 250um

Cát Thủy Tinh GB9

106 – 200um

Cát Thủy Tinh GB10

90 – 150um