Dụng Cụ Đo Màng Sơn Ướt Elcometer 115

Liên Hệ

  • Dụng cụ đo màng sơn ướt Elcometer 115: đo độ dày màng sơn khi sơn còn ướt giúp Đơn vị thi công sơn điều chỉnh được lượng sơn trên bề mặt đảm bảo độ dày lớp sơn sau khi khô đạt yêu cầu thi công sơn
  • Chất liệu: Thép không gỉ
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Dụng cụ đo màng sơn ướt Elcometer 115

Model

Dãy đo Các giá trị

B11529455M

20 – 325µm

20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm
B11529456M

50 – 450µm

50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm
B11529457M

50 – 750µm

50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm
B11529458M

125 – 1250µm

125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm
B1152959WM

1 bộ gồm 4 cái Dụng cụ đo màng sơn ướt

Dụng Cụ Đo Màng Sơn Ướt Elcometer 115

Liên Hệ

  • Dụng cụ đo màng sơn ướt Elcometer 115: đo độ dày màng sơn khi sơn còn ướt giúp Đơn vị thi công sơn điều chỉnh được lượng sơn trên bề mặt đảm bảo độ dày lớp sơn sau khi khô đạt yêu cầu thi công sơn
  • Chất liệu: Thép không gỉ
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Dụng cụ đo màng sơn ướt Elcometer 115

Model

Dãy đo Các giá trị

B11529455M

20 – 325µm

20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm
B11529456M

50 – 450µm

50, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450µm
B11529457M

50 – 750µm

50, 100, 150, 200, 250, 350, 450, 550, 650, 750µm
B11529458M

125 – 1250µm

125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 1000, 1125, 1250µm
B1152959WM

1 bộ gồm 4 cái Dụng cụ đo màng sơn ướt