Elcometer 456 Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Đầu Dò Rời

Liên Hệ

  • Máy đo độ dày lớp phủ màng sơn trên tất cả các bề mặt: sắt, thép, kẽm, inox, nhựa…..
  • Máy Elcometer 456 được thiết kế tiên tiến cho độ chính xác cao (Tỷ lệ sai số: +/- 1 %- -> 3% )
  • Xuất xứ: Elcometer – UK (Anh Quốc)
  • Máy Elcometer 456 dùng chung với Dây đo Máy đo độ dày lớp phủ

 

HOTLINE: 0914 016 439
  • Máy đo độ dày lớp phủ Đầu dò rời Elcometer 456
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Elcometer 456 Model B Model S

Model T

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Dây đo rời

 

A456CFBS

 

A456CFSS

 

A456CFTS

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Không nhiễm từ

+ Đầu dò rời

 

A456CNBS

   
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ và Không nhiễm từ

+ Đầu đo rời

  A456CFNFBS

 A456CFNFSS

 A456CFNFTS

 

Elcometer 456 Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Đầu Dò Rời

Liên Hệ

  • Máy đo độ dày lớp phủ màng sơn trên tất cả các bề mặt: sắt, thép, kẽm, inox, nhựa…..
  • Máy Elcometer 456 được thiết kế tiên tiến cho độ chính xác cao (Tỷ lệ sai số: +/- 1 %- -> 3% )
  • Xuất xứ: Elcometer – UK (Anh Quốc)
  • Máy Elcometer 456 dùng chung với Dây đo Máy đo độ dày lớp phủ

 

HOTLINE: 0901 342 226

  • Máy đo độ dày lớp phủ Đầu dò rời Elcometer 456
Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Elcometer 456 Model B Model S

Model T

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Dây đo rời

 

A456CFBS

 

A456CFSS

 

A456CFTS

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Không nhiễm từ

+ Đầu dò rời

 

A456CNBS

   
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ và Không nhiễm từ

+ Đầu đo rời

  A456CFNFBS

 A456CFNFSS

 A456CFNFTS