Hạt Inox Vulkan

Liên Hệ

 • Hạt Vulkan dùng phun làm sạch ba zớ (Bavia), làm sạch khuôn đúc, tạo màu đồng nhất
 • Hạt Vulkan có thể tái sử dụng lại nhiều lần
HOTLINE: 0914 016 439
 • Kích thước Hạt Inox Vulkan:

  Hạt Inox Vulkan

  Size Hạt Inox Vulkan

  Hạt Inox Vulkan S10

  0.05 – 0.2mm

  Hạt Inox Vulkan S20

  0.1 – 0.3mm

  Hạt Inox Vulkan S30

  0.14 – 0.5mm

  Hạt Inox Vulkan S40

  0.4 – 0.8mm

  Hạt Inox Vulkan S50

  0.6 – 1.0mm

  Hạt Inox Vulkan S60

  0.7 – 1.25mm

Hạt Inox Vulkan

Liên Hệ

 • Hạt Vulkan dùng phun làm sạch ba zớ (Bavia), làm sạch khuôn đúc, tạo màu đồng nhất
 • Hạt Vulkan có thể tái sử dụng lại nhiều lần
HOTLINE: 0901 342 226

 • Kích thước Hạt Inox Vulkan:

  Hạt Inox Vulkan

  Size Hạt Inox Vulkan

  Hạt Inox Vulkan S10

  0.05 – 0.2mm

  Hạt Inox Vulkan S20

  0.1 – 0.3mm

  Hạt Inox Vulkan S30

  0.14 – 0.5mm

  Hạt Inox Vulkan S40

  0.4 – 0.8mm

  Hạt Inox Vulkan S50

  0.6 – 1.0mm

  Hạt Inox Vulkan S60

  0.7 – 1.25mm