Hạt Oxyt Nhôm

Liên Hệ

  • Cát Oxit nhôm (Aluminum Oxide): dùng làm sạch gỉ sét, chất bẩn trên kim loại
  • Cát Oxit nhôm có thể tái sử dụng lại nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí
  • Xuất xứ: Trung Quốc
HOTLINE: 0914 016 439
  • Kích thước Hạt Oxit Nhôm (Aluminum Oxide)
Cát Oxit Nhôm (Aluminum Oxide)

Size Cát Oxit Nhôm

Cát Oxit Nhôm 30#

710 – 600um

Cát Oxit Nhôm 60#

300 – 250um

Cát Oxit Nhôm 80#

212 – 180um

Cát Oxit Nhôm 100#

150 – 125um

Cát Oxit Nhôm 120#

125 – 106um

Cát Oxit Nhôm 150#

106 – 75um

Hạt Oxyt Nhôm

Liên Hệ

  • Cát Oxit nhôm (Aluminum Oxide): dùng làm sạch gỉ sét, chất bẩn trên kim loại
  • Cát Oxit nhôm có thể tái sử dụng lại nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí
  • Xuất xứ: Trung Quốc
HOTLINE: 0901 342 226

  • Kích thước Hạt Oxit Nhôm (Aluminum Oxide)
Cát Oxit Nhôm (Aluminum Oxide)

Size Cát Oxit Nhôm

Cát Oxit Nhôm 30#

710 – 600um

Cát Oxit Nhôm 60#

300 – 250um

Cát Oxit Nhôm 80#

212 – 180um

Cát Oxit Nhôm 100#

150 – 125um

Cát Oxit Nhôm 120#

125 – 106um

Cát Oxit Nhôm 150#

106 – 75um