Hạt Thép Góc Cạnh (Steel Grit)

Liên Hệ

  • Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit dùng làm sạch gỉ sét, lớp sơn cũ trên tàu thuyền, kết cấu thép, sắt dầm, sắt I, phun làm sạch đường ống, bể chứa,….
  • Hạt Thép Góc Cạnh có thể tái sử dụng lại nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường
  • Xuất xứ: Thái Lan / Hàn Quốc
HOTLINE: 0914 016 439
  • Kích thước Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit

Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit

Size Hạt Thép Góc Cạnh

Hạt Thép Góc Cạnh G10

2.4mm

Hạt Thép Góc Cạnh G12

2.0mm

Hạt Thép Góc Cạnh G14

1.7mm

Hạt Thép Góc Cạnh G16

1.4mm

Hạt Thép Góc Cạnh G18

1.2mm

Hạt Thép Góc Cạnh G25

1.0mm

Hạt Thép Góc Cạnh G40

0.7mm

Hạt Thép Góc Cạnh G50

0.5mm

Hạt Thép Góc Cạnh G80

0.3mm

  Hạt Thép Góc Cạnh G120

0.2mm

Hạt Thép Góc Cạnh (Steel Grit)

Liên Hệ

  • Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit dùng làm sạch gỉ sét, lớp sơn cũ trên tàu thuyền, kết cấu thép, sắt dầm, sắt I, phun làm sạch đường ống, bể chứa,….
  • Hạt Thép Góc Cạnh có thể tái sử dụng lại nhiều lần giúp tiết kiệm chi phí và giảm ô nhiễm môi trường
  • Xuất xứ: Thái Lan / Hàn Quốc
HOTLINE: 0901 342 226

  • Kích thước Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit

Hạt Thép Góc Cạnh Steel Grit

Size Hạt Thép Góc Cạnh

Hạt Thép Góc Cạnh G10

2.4mm

Hạt Thép Góc Cạnh G12

2.0mm

Hạt Thép Góc Cạnh G14

1.7mm

Hạt Thép Góc Cạnh G16

1.4mm

Hạt Thép Góc Cạnh G18

1.2mm

Hạt Thép Góc Cạnh G25

1.0mm

Hạt Thép Góc Cạnh G40

0.7mm

Hạt Thép Góc Cạnh G50

0.5mm

Hạt Thép Góc Cạnh G80

0.3mm

  Hạt Thép Góc Cạnh G120

0.2mm