Kẹp ống hơi

Liên Hệ

  • Kẹp ống hơi dùng kẹp ống hơi nhằm đảm bảo an toàn lao động
  • Chất liệu: Thép
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Kích thước ống

DBC2229

22mm-29mm

DBC2732

27mm-32mm

DBC3949

39mm-49mm

Kẹp ống hơi

Liên Hệ

  • Kẹp ống hơi dùng kẹp ống hơi nhằm đảm bảo an toàn lao động
  • Chất liệu: Thép
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Kích thước ống

DBC2229

22mm-29mm

DBC2732

27mm-32mm

DBC3949

39mm-49mm