Khớp Nối Bồn, Thép

Liên Hệ

  • Khớp nối bồn: dùng nối giữa Bồn phun cát và Dây phun cát
  • Chất liệu: Thép
  • Xuất xứ: Atro- Singapore
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

Chất liệu

NTC-1

Nylon (nhựa)

STC-1

Hợp kim thép

Khớp Nối Bồn, Thép

Liên Hệ

  • Khớp nối bồn: dùng nối giữa Bồn phun cát và Dây phun cát
  • Chất liệu: Thép
  • Xuất xứ: Atro- Singapore
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật

Mã sản phẩm

Chất liệu

NTC-1

Nylon (nhựa)

STC-1

Hợp kim thép