Khớp Nối Dây, Nhựa

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng nối giữa Dây phun cát và Bồn phun cát
  • Chất liệu: nhựa
  • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0914 016 439
  • Khớp nối cho Dây cát 32mm x 48mm

Mã sản phẩm

Chất liệu

Chiều dài

CQN-2

Nylon (nhựa)

12cm

CQT-2D

Hợp kim thép

9.5cm

CQT-2N Hợp kim thép

7cm

  • Khớp nối cho Dây cát 25mm x 38mm

Mã sản phẩm

Chất liệu Chiều dài

CQN-1D

Nylon (nhựa)

9.5cm

CQT-1D Hợp kim thép

7.5cm

Khớp Nối Dây, Nhựa

Liên Hệ

  • Công dụng: dùng nối giữa Dây phun cát và Bồn phun cát
  • Chất liệu: nhựa
  • Xuất xứ: Atro – Singapore
HOTLINE: 0901 342 226

  • Khớp nối cho Dây cát 32mm x 48mm

Mã sản phẩm

Chất liệu

Chiều dài

CQN-2

Nylon (nhựa)

12cm

CQT-2D

Hợp kim thép

9.5cm

CQT-2N Hợp kim thép

7cm

  • Khớp nối cho Dây cát 25mm x 38mm

Mã sản phẩm

Chất liệu Chiều dài

CQN-1D

Nylon (nhựa)

9.5cm

CQT-1D Hợp kim thép

7.5cm