Khớp Nối Dây Sơn

Liên Hệ

 • Khớp nối dây sơn: dùng nối 2 sợi dây sơn với nhau
 • Xuất xứ: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
HOTLINE: 0914 016 439
 • Có nhiều loại Khớp nối dây sơn: 
  • Khớp nối dây sơn 1/4″: dùng nối 02 cuộn dây sơn 1/4″
  • Khớp nối dây sơn 3/8″: dùng nối 02 cuộn dây sơn 3/8″
  • Khớp nối dây sơn 1/4″ x 3/8″: dùng nối dây sơn 1/4″ và dây sơn 3/8″

Khớp Nối Dây Sơn

Liên Hệ

 • Khớp nối dây sơn: dùng nối 2 sợi dây sơn với nhau
 • Xuất xứ: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
HOTLINE: 0901 342 226

 • Có nhiều loại Khớp nối dây sơn: 
  • Khớp nối dây sơn 1/4″: dùng nối 02 cuộn dây sơn 1/4″
  • Khớp nối dây sơn 3/8″: dùng nối 02 cuộn dây sơn 3/8″
  • Khớp nối dây sơn 1/4″ x 3/8″: dùng nối dây sơn 1/4″ và dây sơn 3/8″