Lõi Bình Lọc Khí Thở

Liên Hệ

 • Lõi bình lọc khí thở có tác dụng:
  • Lọc tách 95%-97% bụi bẩn, các hạt có kích thước từ 0.5um
  • Lọc tách dầu, nước
  • Loại bỏ mùi hôi và độ ẩm
  • Và cuối cùng là cung cấp Nguồn khí sạch và trong lành, mát mẻ cho Người thợ phun
HOTLINE: 0914 016 439
 • Lõi bình lọc khí thở được khuyến cáo thay 06 tháng / lần tùy thuộc vào Tần suất sử dụng
 • Xuất xứ: Atro – Singapore

Lõi Bình Lọc Khí Thở

Liên Hệ

 • Lõi bình lọc khí thở có tác dụng:
  • Lọc tách 95%-97% bụi bẩn, các hạt có kích thước từ 0.5um
  • Lọc tách dầu, nước
  • Loại bỏ mùi hôi và độ ẩm
  • Và cuối cùng là cung cấp Nguồn khí sạch và trong lành, mát mẻ cho Người thợ phun
HOTLINE: 0901 342 226

 • Lõi bình lọc khí thở được khuyến cáo thay 06 tháng / lần tùy thuộc vào Tần suất sử dụng
 • Xuất xứ: Atro – Singapore