Lược Đo Màng Sơn Ướt Elcometer 112

Liên Hệ

  • Lược đo màng sơn ướt Elcometer 112 dùng đo độ dày màng sơn khi còn ướt
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Lược đo màng sơn ướt Elcometer 112

Model

Dãy đo

Các giá trị

B112—-1B

+ Chất liệu: Thép không gỉ

+ Đóng gói: 1 cái / túi

25 – 3000µm 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000µm
B112AL12473-3

+ Chất liệu: Nhôm

+ Đóng gói: 10 cái / túi

 

Lược Đo Màng Sơn Ướt Elcometer 112

Liên Hệ

  • Lược đo màng sơn ướt Elcometer 112 dùng đo độ dày màng sơn khi còn ướt
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Lược đo màng sơn ướt Elcometer 112

Model

Dãy đo

Các giá trị

B112—-1B

+ Chất liệu: Thép không gỉ

+ Đóng gói: 1 cái / túi

25 – 3000µm 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800, 3000µm
B112AL12473-3

+ Chất liệu: Nhôm

+ Đóng gói: 10 cái / túi