Máy Đo Độ Ẩm Bê Tông Elcometer 7410

Liên Hệ

  • Máy đo độ ẩm bê tông Elcometer 7410 dùng đo độ ẩm nền bê tông hoặc sàn nhằm đảm bảo độ ẩm cho phép trước khi thi công phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật Máy đo độ ẩm bê tông

Part Number

Description

K0007410M001 Elcometer 7410 Concrete Moisture Meter
Measuring Range Concrete 0 – 6%, Floor screed 0-10%
Substrate Type Concrete, gypsum floor screed
Measurement Depth 12.5mm (0.5”)

Máy Đo Độ Ẩm Bê Tông Elcometer 7410

Liên Hệ

  • Máy đo độ ẩm bê tông Elcometer 7410 dùng đo độ ẩm nền bê tông hoặc sàn nhằm đảm bảo độ ẩm cho phép trước khi thi công phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật Máy đo độ ẩm bê tông

Part Number

Description

K0007410M001 Elcometer 7410 Concrete Moisture Meter
Measuring Range Concrete 0 – 6%, Floor screed 0-10%
Substrate Type Concrete, gypsum floor screed
Measurement Depth 12.5mm (0.5”)