Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 124

Liên Hệ

  • Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 124 sử dụng đo độ nhám bề mặt
  • Máy đo độ nhám hoạt động bằng cơ sử dụng kết hợp với Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt Elcometer 122; dùng lưu hồ sơ thi công phun bi – phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số của Máy đo độ nhám bề mặt dùng cơ Elcometer 124

Part Number

Description Range

Scale Resolution

E124—3M Elcometer 124 Thickness Gauge – Metric

5mm

2µm

E124—3E Elcometer 124 Thickness Gauge – Imperial

0.25″

0.1mil

Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 124

Liên Hệ

  • Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 124 sử dụng đo độ nhám bề mặt
  • Máy đo độ nhám hoạt động bằng cơ sử dụng kết hợp với Băng keo kiểm tra độ nhám bề mặt Elcometer 122; dùng lưu hồ sơ thi công phun bi – phun sơn
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số của Máy đo độ nhám bề mặt dùng cơ Elcometer 124

Part Number

Description Range

Scale Resolution

E124—3M Elcometer 124 Thickness Gauge – Metric

5mm

2µm

E124—3E Elcometer 124 Thickness Gauge – Imperial

0.25″

0.1mil