Máy Đo Độ Nhám Elcometer 224

Liên Hệ

  • Máy đo độ nhám Elcometer 224 dùng đo độ nhám bề mặt sau khi phun cát , phun bi
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Máy đo độ nhám Elcometer 224, thông số kỹ thuật:

Máy đo độ nhám, đầu đo liền

Máy đo độ nhám, đầu đo rời

Mô tả

E224C-BI E224C-BS Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 224, Model B
E224C-TI E224C-TS Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 224, Model T

0-500μm (0-20mils)

Dãy đo

Accuracy*: ±5% or ±5μm (±0.2mil); Resolution: 1μm (0.1mil)

Độ sai số

 

Máy Đo Độ Nhám Elcometer 224

Liên Hệ

  • Máy đo độ nhám Elcometer 224 dùng đo độ nhám bề mặt sau khi phun cát , phun bi
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Máy đo độ nhám Elcometer 224, thông số kỹ thuật:

Máy đo độ nhám, đầu đo liền

Máy đo độ nhám, đầu đo rời

Mô tả

E224C-BI E224C-BS Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 224, Model B
E224C-TI E224C-TS Máy đo độ nhám bề mặt Elcometer 224, Model T

0-500μm (0-20mils)

Dãy đo

Accuracy*: ±5% or ±5μm (±0.2mil); Resolution: 1μm (0.1mil)

Độ sai số