Máy Đo Khuyết Tật Lớp Phủ Elcometer 236

Liên Hệ

  • Máy đo khuyến tật màng sơn Elcometer 236 DC: dùng phát hiện các lỗ hỏng, các khuyến tật của lớp sơn trên bề mặt
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số Máy đo khuyến tật màng sơn Elcometer 236

Elcometer 236 15kV Holiday Detector

Elcometer 236 30kV Holiday Detector

Part Number

D236–15KV

D236–30KV

Part Number with Certificate

D236–15KVC

D236–30KVC

Voltage Output

0.5 – 15kV in 100V steps

0.5 – 30kV in 100V steps

Display Resolution

0.01kV

0.1kV

Approximate Thickness Range

0 – 3.75mm (0 – 150mils)

0 – 7.5mm (0 – 300mils)

Máy Đo Khuyết Tật Lớp Phủ Elcometer 236

Liên Hệ

  • Máy đo khuyến tật màng sơn Elcometer 236 DC: dùng phát hiện các lỗ hỏng, các khuyến tật của lớp sơn trên bề mặt
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số Máy đo khuyến tật màng sơn Elcometer 236

Elcometer 236 15kV Holiday Detector

Elcometer 236 30kV Holiday Detector

Part Number

D236–15KV

D236–30KV

Part Number with Certificate

D236–15KVC

D236–30KVC

Voltage Output

0.5 – 15kV in 100V steps

0.5 – 30kV in 100V steps

Display Resolution

0.01kV

0.1kV

Approximate Thickness Range

0 – 3.75mm (0 – 150mils)

0 – 7.5mm (0 – 300mils)