Máy Đo Nhiệt Độ Bề Mặt Điện Tử, Elcometer 214

Liên Hệ

 • Máy đo nhiệt độ bè mặt bằng Laser Elcometer 214: 
  • Máy đo nhiệt độ điện tử dễ sử dụng
  • Đo nhiệt độ ở khoảng cách xa, không cần tiếp xúc với bề mặt đo
  • Máy đo nhiệt độ bằng Laser cho kết quả Nhanh, Chính Xác trong vòng 1 giây
  • Máy đo dễ dàng điều chỉnh đo bằng đọ F hoặc độ C
 • Máy đo nhiệt độ Elcometer 214: đo nhiệt độ từ -35oC đến 365oC ( -31oF đến 689oF)
 • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
 • Máy đo nhiệt độ bề mặt bằng Laser Elcometer 214: sử dụng phù hợp cho các Lò đun, Lò luyện gang thép, Lò thêu,,,.các lò đun nhiệt độ cao,….

Máy Đo Nhiệt Độ Bề Mặt Điện Tử, Elcometer 214

Liên Hệ

 • Máy đo nhiệt độ bè mặt bằng Laser Elcometer 214: 
  • Máy đo nhiệt độ điện tử dễ sử dụng
  • Đo nhiệt độ ở khoảng cách xa, không cần tiếp xúc với bề mặt đo
  • Máy đo nhiệt độ bằng Laser cho kết quả Nhanh, Chính Xác trong vòng 1 giây
  • Máy đo dễ dàng điều chỉnh đo bằng đọ F hoặc độ C
 • Máy đo nhiệt độ Elcometer 214: đo nhiệt độ từ -35oC đến 365oC ( -31oF đến 689oF)
 • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

 • Máy đo nhiệt độ bề mặt bằng Laser Elcometer 214: sử dụng phù hợp cho các Lò đun, Lò luyện gang thép, Lò thêu,,,.các lò đun nhiệt độ cao,….