Máy kiểm tra độ bám dính bằng thủy lực Elcometer 108

Liên Hệ

  • Thiết bị kiểm tra độ bám dính màng sơn bằng phương pháp thủy lực Elcometer 108 có thể dùng cho bề mặt phảng hoặc bề mặt lòi lõm
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số Máy kiểm tra độ bám dính bằng thủy lực Elcometer 108

Part Number

 

Description

UK 240V / EUR 220V

US 110V

 
F108—1D

F108—1C

Elcometer 108/1 Hydraulic Adhesion Tester – Analogue Dial Gauge
F108—2D

F108—2C

Elcometer 108/2 Hydraulic Adhesion Tester – Digital Gauge
Operating Range

Analogue: 0 – 18MPa (0 – 2600psi)
Digital: 0 – 25MPa (0 – 3600psi)

Analogue Instrument Accuracy

±1MPa Metric Scale; 150psi (Imperial Scale)

Digital Instrument Accuracy

±3% or 60psi (whichever is the greater)

Máy kiểm tra độ bám dính bằng thủy lực Elcometer 108

Liên Hệ

  • Thiết bị kiểm tra độ bám dính màng sơn bằng phương pháp thủy lực Elcometer 108 có thể dùng cho bề mặt phảng hoặc bề mặt lòi lõm
  • Xuất xứ: Elcometer
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số Máy kiểm tra độ bám dính bằng thủy lực Elcometer 108

Part Number

 

Description

UK 240V / EUR 220V

US 110V

 
F108—1D

F108—1C

Elcometer 108/1 Hydraulic Adhesion Tester – Analogue Dial Gauge
F108—2D

F108—2C

Elcometer 108/2 Hydraulic Adhesion Tester – Digital Gauge
Operating Range

Analogue: 0 – 18MPa (0 – 2600psi)
Digital: 0 – 25MPa (0 – 3600psi)

Analogue Instrument Accuracy

±1MPa Metric Scale; 150psi (Imperial Scale)

Digital Instrument Accuracy

±3% or 60psi (whichever is the greater)