Nón Phun Cát

Liên Hệ

 • Nón phun cát Atro giúp bảo hộ an toàn cho người thợ trong quá trình phun cát – phun bi
 • Nón phun cát có van điều chỉnh lưu lượng khí nhằm đảm bảo cung cấp khí sạch và đủ khí
 • Nón phun cát được thiết kế an toàn, chắc chắn và nhẹ giúp Người thợ phun thoải mái trong khi đội
HOTLINE: 0914 016 439
 • Xuất xứ: Atro – Singapore
 • Nón phun cát được nối với Bình lọc khí thở thông qua Dây đôi cấp khí
 • Nón phun cát được thiết kế an toàn với 2 tấm Vải bố dài giúp che chắn toàn bộ phần thân người thợ phun bi

Nón Phun Cát

Liên Hệ

 • Nón phun cát Atro giúp bảo hộ an toàn cho người thợ trong quá trình phun cát – phun bi
 • Nón phun cát có van điều chỉnh lưu lượng khí nhằm đảm bảo cung cấp khí sạch và đủ khí
 • Nón phun cát được thiết kế an toàn, chắc chắn và nhẹ giúp Người thợ phun thoải mái trong khi đội
HOTLINE: 0901 342 226

 • Xuất xứ: Atro – Singapore
 • Nón phun cát được nối với Bình lọc khí thở thông qua Dây đôi cấp khí
 • Nón phun cát được thiết kế an toàn với 2 tấm Vải bố dài giúp che chắn toàn bộ phần thân người thợ phun bi