Phun Làm Sạch Xe Cơ Giới – Lốc Máy Xe

Liên Hệ

 • Nhận phun làm sạch lớp sơn cũ của xe ô tô, phun tróc lớp sơn Mỹ trên xe đầu kéo, xe container
 • Địa điểm thi công:
  • Phun tại xưởng Công ty Đức Phát
  • Phun tại xưởng, công trình Khách hàng
HOTLINE: 0914 016 439

Phun Làm Sạch Xe Cơ Giới – Lốc Máy Xe

Liên Hệ

 • Nhận phun làm sạch lớp sơn cũ của xe ô tô, phun tróc lớp sơn Mỹ trên xe đầu kéo, xe container
 • Địa điểm thi công:
  • Phun tại xưởng Công ty Đức Phát
  • Phun tại xưởng, công trình Khách hàng
HOTLINE: 0901 342 226