Súng Phun Sơn Silver Plus

Liên Hệ

 • Súng phun sơn Silver plus dùng nối với Dây phun sơn và Béc phun sơn
 • Súng phun sơn dạng cò bấm: dễ thao tác phun sơn
HOTLINE: 0914 016 439
 • Thông số kỹ thuật của Súng phun sơn Dstech – Hàn Quốc
  • Áp lực làm việc tối đa:  5.000psi ( 350bar)
  • Chất liệu: hợp kim
 • Súng phun sơn Silver Plus sử dụng phù hợp cho tất cả các loại:  Béc xoay Dstech Hàn Quốc, Béc phun sơn Graco, Béc cúc
 • Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc

Súng Phun Sơn Silver Plus

Liên Hệ

 • Súng phun sơn Silver plus dùng nối với Dây phun sơn và Béc phun sơn
 • Súng phun sơn dạng cò bấm: dễ thao tác phun sơn
HOTLINE: 0901 342 226

 • Thông số kỹ thuật của Súng phun sơn Dstech – Hàn Quốc
  • Áp lực làm việc tối đa:  5.000psi ( 350bar)
  • Chất liệu: hợp kim
 • Súng phun sơn Silver Plus sử dụng phù hợp cho tất cả các loại:  Béc xoay Dstech Hàn Quốc, Béc phun sơn Graco, Béc cúc
 • Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc