Súng Phun Sơn Tự Động (Auto Gun)

Liên Hệ

 • Súng phun sơn tự động dùng trong các hệ thống phun sơn tự động, phòng phun sơn, nhà xưởng sản xuất vật liệu
 • Súng phun sơn tự động được dùng chung với Béc cúc và Đầu chụp béc cúc
HOTLINE: 0914 016 439
 • Thông số kỹ thuật Súng phun sơn tự động:
  • Áp lực: 3.600 psi (250 bar)
  • Dùng phun trên vật liệu kẽm, sản xuất vật liệu
 • Chất liệu: hợp kim
 • Tháo ráp dễ dàng, dễ sử dụng
 • Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc

Súng Phun Sơn Tự Động (Auto Gun)

Liên Hệ

 • Súng phun sơn tự động dùng trong các hệ thống phun sơn tự động, phòng phun sơn, nhà xưởng sản xuất vật liệu
 • Súng phun sơn tự động được dùng chung với Béc cúc và Đầu chụp béc cúc
HOTLINE: 0901 342 226

 • Thông số kỹ thuật Súng phun sơn tự động:
  • Áp lực: 3.600 psi (250 bar)
  • Dùng phun trên vật liệu kẽm, sản xuất vật liệu
 • Chất liệu: hợp kim
 • Tháo ráp dễ dàng, dễ sử dụng
 • Xuất xứ: Dstech – Hàn Quốc