Tay Nối Béc

Liên Hệ

  • Công dụng: tay nối béc dùngnối giữa Dây phun cát và Béc phun cát
  • Chất liệu: vỏ nhựa (Nylon)  nhẹ, bền
  • Xuất xứ: Atro- Singapore
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Dùng cho dây cát

NNH-2/50

32mm x 48mm

NNH-1/50

25mm x 38mm

Tay Nối Béc

Liên Hệ

  • Công dụng: tay nối béc dùngnối giữa Dây phun cát và Béc phun cát
  • Chất liệu: vỏ nhựa (Nylon)  nhẹ, bền
  • Xuất xứ: Atro- Singapore
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật:

Mã sản phẩm

Dùng cho dây cát

NNH-2/50

32mm x 48mm

NNH-1/50

25mm x 38mm