Thiết Bị Kiểm Tra Nhiệt Độ Môi Trường Elcometer 319

Liên Hệ

 • Máy kiểm tra nhiệt độ môi trường Elcometer 319: dùng để đo và ghi nhận lại các thông số của thời tiết / khí hậu để quyết định Thời điểm thi công sơn
 • Máy Elcometer 319 có thể đo:
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ không khí
  • Nhiệt độ bề mặt
  • Nhiệt độ điểm tụ sương
  • TΔ (chênh lệch giữa nhiệt độ bề mặt và điểm sương)
 • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0914 016 439
 • Máy đo nhiệt độ môi trường Elcometer 319 có 2 Model cơ bản:
  • Model: G319—S
  • Model: G319—T

 

Thiết Bị Kiểm Tra Nhiệt Độ Môi Trường Elcometer 319

Liên Hệ

 • Máy kiểm tra nhiệt độ môi trường Elcometer 319: dùng để đo và ghi nhận lại các thông số của thời tiết / khí hậu để quyết định Thời điểm thi công sơn
 • Máy Elcometer 319 có thể đo:
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ không khí
  • Nhiệt độ bề mặt
  • Nhiệt độ điểm tụ sương
  • TΔ (chênh lệch giữa nhiệt độ bề mặt và điểm sương)
 • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0901 342 226

 • Máy đo nhiệt độ môi trường Elcometer 319 có 2 Model cơ bản:
  • Model: G319—S
  • Model: G319—T