Cây Khuấy Sơn Yelim (YLK)

Liên Hệ

  • Cây khuấy sơn dùng để khuấy sơn
  • Dùng cho Thùng sơn 20 lít, khuấy được các loại sơn
  • Cây khuấy sơn: hoạt động bằng khí nén
  • Mã hàng: AGI03
  • Nhà sản xuất: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
HOTLINE: 0914 016 439

Cây Khuấy Sơn Yelim (YLK)

Liên Hệ

  • Cây khuấy sơn dùng để khuấy sơn
  • Dùng cho Thùng sơn 20 lít, khuấy được các loại sơn
  • Cây khuấy sơn: hoạt động bằng khí nén
  • Mã hàng: AGI03
  • Nhà sản xuất: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
HOTLINE: 0901 342 226