Dây Đo Của Máy Đo Dộ Dày Lớp Phủ, Elcometer 456

Liên Hệ

 • Dây đo độ dày lớp phủ màng sơn Elcometer được thiết kế cho độ chính xác cao
 • Dây đo độ dày lớp phủ được thiết kế phù hợp theo từng loại bề mặt:
  • Dây đo Elcometer dùng cho Bề mặt nhiễm từ
  • Dây đo Elcometer dùng cho Bề mặt Không nhiễm từ
  • Dây đo Elcometer dùng cả: Bề mặt nhiễm từ và Bề mặt Không nhiễm từ
 • Dây đo độ dày lớp phủ được dùng chung với Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456
 • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0914 016 439
 • Đầu dò Elcometer 456

DÂY ĐO CỦA MÁY ELCOMETER 456

+ Dãy đo: 0-1500μm (0-60mils)

+ Sai số: ±1-3% or ±2.5μm (±1-3% or ±0.1mil)

Đầu đo Elcometer 456, dạng thẳng

Đầu đo Elcometer 456, dạng vuông góc

Dây đo Elcomter 456, Nhiễm từ

T456CF1S

T456CF1R

Dây đo Elcomter 456, Không Nhiễm từ

T456CN1S

T456CN1R

Dây đo Elcomter 456, Nhiễm từ và Không Nhiễm Từ

T456CFNF1S

T456CFNF1R

Dây Đo Của Máy Đo Dộ Dày Lớp Phủ, Elcometer 456

Liên Hệ

 • Dây đo độ dày lớp phủ màng sơn Elcometer được thiết kế cho độ chính xác cao
 • Dây đo độ dày lớp phủ được thiết kế phù hợp theo từng loại bề mặt:
  • Dây đo Elcometer dùng cho Bề mặt nhiễm từ
  • Dây đo Elcometer dùng cho Bề mặt Không nhiễm từ
  • Dây đo Elcometer dùng cả: Bề mặt nhiễm từ và Bề mặt Không nhiễm từ
 • Dây đo độ dày lớp phủ được dùng chung với Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456
 • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0901 342 226

 • Đầu dò Elcometer 456

DÂY ĐO CỦA MÁY ELCOMETER 456

+ Dãy đo: 0-1500μm (0-60mils)

+ Sai số: ±1-3% or ±2.5μm (±1-3% or ±0.1mil)

Đầu đo Elcometer 456, dạng thẳng

Đầu đo Elcometer 456, dạng vuông góc

Dây đo Elcomter 456, Nhiễm từ

T456CF1S

T456CF1R

Dây đo Elcomter 456, Không Nhiễm từ

T456CN1S

T456CN1R

Dây đo Elcomter 456, Nhiễm từ và Không Nhiễm Từ

T456CFNF1S

T456CFNF1R