Dây Hơi Đôi Hankil

Liên Hệ

  • Dây hơi đôi dùng cấp khí cho Bộ đóng ngắt từ xa của Cối phun cát – phun bi
  • Xuất xứ: Hankil – Hàn Quốc
HOTLINE: 0914 016 439

Dây Hơi Đôi Hankil

Liên Hệ

  • Dây hơi đôi dùng cấp khí cho Bộ đóng ngắt từ xa của Cối phun cát – phun bi
  • Xuất xứ: Hankil – Hàn Quốc
HOTLINE: 0901 342 226