Elcometer 456 Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Đầu Dò Liền

Liên Hệ

  • Máy đo độ dày lớp phủ màng sơn trên tất cả các bề mặt: sắt, thép, kẽm, inox, nhựa…..
  • Máy Elcometer 456 được thiết kế tiên tiến cho độ chính xác cao (Tỷ lệ sai số: +/- 1 %- -> 3% )
  • Xuất xứ: Elcometer – UK (Anh Quốc)

 

HOTLINE: 0914 016 439
  • Máy đo độ dày lớp phủ đầu dò liền Elcometer 456
Scale 1 Dãy đo:  0 – 1500um (0 – 60 mils) Sai số: ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)

Model B

Model S

Model T

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CFBI1

 A456CFSI1

 A456CFTI1

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Không nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CNBI1

   
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ và Không nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CFNFBI1

 A456CFNFSI1

 A456CFNFTI1

Scale 2  Dãy đo:   0-5mm (0-200mils) Sai số:  ±1-3% or ±20μm (±1.0mil)
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 

A456CFBI2

   
Scale 3 Dãy đo:  0-13mm (0-500mils) Sai số: ±1-3% or ±50μm(±2.0mils)
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Đầu dò liền

A456CFBI3

 

Elcometer 456 Máy Đo Độ Dày Lớp Phủ Đầu Dò Liền

Liên Hệ

  • Máy đo độ dày lớp phủ màng sơn trên tất cả các bề mặt: sắt, thép, kẽm, inox, nhựa…..
  • Máy Elcometer 456 được thiết kế tiên tiến cho độ chính xác cao (Tỷ lệ sai số: +/- 1 %- -> 3% )
  • Xuất xứ: Elcometer – UK (Anh Quốc)

 

HOTLINE: 0901 342 226

  • Máy đo độ dày lớp phủ đầu dò liền Elcometer 456
Scale 1 Dãy đo:  0 – 1500um (0 – 60 mils) Sai số: ±1-3% or ±2.5μm (±0.1mil)

Model B

Model S

Model T

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CFBI1

 A456CFSI1

 A456CFTI1

Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Không nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CNBI1

   
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ và Không nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 A456CFNFBI1

 A456CFNFSI1

 A456CFNFTI1

Scale 2  Dãy đo:   0-5mm (0-200mils) Sai số:  ±1-3% or ±20μm (±1.0mil)
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Đầu dò liền

 

A456CFBI2

   
Scale 3 Dãy đo:  0-13mm (0-500mils) Sai số: ±1-3% or ±50μm(±2.0mils)
Máy Elcometer 456

+ Dùng cho bề mặt Nhiễm từ

+ Đầu dò liền

A456CFBI3