Máy Phun Sơn 73.1 YLK

Liên Hệ

  • Máy phun sơn 73.1: chuyên dùng sơn phủ bề mặt kim loại, tàu bè lớn, kết cấu sắt thép nhà xưởng các loại, đường ống dẫn dầu,..
  • Máy phun sơn 73.1 được thiết kế đặc biệt dùng cho các loại sơn đặc thù: sơn trộn kẽm, sơn đậm đặc, sơn keo, sơn trộn thủy tinh, các loại sơn công nghiệp đậm đặc chuyên dụng
HOTLINE: 0914 016 439
  • Thông số kỹ thuật của máy phun sơn công nghiệp:
    • Lưu lượng:  26 lít / phút
    • Đường kính motor khí:
    • Hành trình pitton:
    • Áp lực đầu vào(Max):
    • Áp lực đầu ra(Max):
    • Đường kính đầu cấp khí: 1/2″
    • Đường kính ống hút sơn: 3/4”
    • Đầu nối dây sơn: 1/4”
  • Nhà sản xuất: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
  • 01 Bộ máy phun sơn 73.1 gồm:
    • Máy phun sơn 73.1
    • Dây phun sơn
    • Súng phun sơn
    • Béc phun sơn
    • Bướm bảo vệ béc

Máy Phun Sơn 73.1 YLK

Liên Hệ

  • Máy phun sơn 73.1: chuyên dùng sơn phủ bề mặt kim loại, tàu bè lớn, kết cấu sắt thép nhà xưởng các loại, đường ống dẫn dầu,..
  • Máy phun sơn 73.1 được thiết kế đặc biệt dùng cho các loại sơn đặc thù: sơn trộn kẽm, sơn đậm đặc, sơn keo, sơn trộn thủy tinh, các loại sơn công nghiệp đậm đặc chuyên dụng
HOTLINE: 0901 342 226

  • Thông số kỹ thuật của máy phun sơn công nghiệp:
    • Lưu lượng:  26 lít / phút
    • Đường kính motor khí:
    • Hành trình pitton:
    • Áp lực đầu vào(Max):
    • Áp lực đầu ra(Max):
    • Đường kính đầu cấp khí: 1/2″
    • Đường kính ống hút sơn: 3/4”
    • Đầu nối dây sơn: 1/4”
  • Nhà sản xuất: Yelim (YLK) – Hàn Quốc
  • 01 Bộ máy phun sơn 73.1 gồm:
    • Máy phun sơn 73.1
    • Dây phun sơn
    • Súng phun sơn
    • Béc phun sơn
    • Bướm bảo vệ béc