Miếng Cân Chỉnh Về 0 Zero Test Plates

Liên Hệ

  • Miếng cân chỉnh về 0 (Zero Test Plates)
  • Miếng cân chỉnh Zero Test Plates dùng hiệu chỉnh Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456 về 0. Nhằm đảm bảo tính chính xác khi đo độ dày lớp phủ
  • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0914 016 439

 

Ferrous Non-Ferrous

Dimensions

Precision Zero Test Plate (±1%)

T9994910

T9994911

50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”)

Zero Test Plate

T9999529

T9999530

76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”)

Zero Test Plate (large)

T9994054

T9994055

76.2 x 101.6mm (3.0 x 4.0”)

Miếng Cân Chỉnh Về 0 Zero Test Plates

Liên Hệ

  • Miếng cân chỉnh về 0 (Zero Test Plates)
  • Miếng cân chỉnh Zero Test Plates dùng hiệu chỉnh Máy đo độ dày lớp phủ Elcometer 456 về 0. Nhằm đảm bảo tính chính xác khi đo độ dày lớp phủ
  • Xuất xứ: Elcometer – UK
HOTLINE: 0901 342 226

 

Ferrous Non-Ferrous

Dimensions

Precision Zero Test Plate (±1%)

T9994910

T9994911

50.8 x 25.4mm (2.0 x 1.0”)

Zero Test Plate

T9999529

T9999530

76.2 x 50.8mm (3.0 x 2.0”)

Zero Test Plate (large)

T9994054

T9994055

76.2 x 101.6mm (3.0 x 4.0”)