Thi Công Phun Sơn Bồn Bể

Liên Hệ

 • Nhận phun gia phun sơn Bồn bể chứa, đường ống
 • Nhận thi công phun sơn tất cả các loại sơn: sơn chống cháy, sơn chống gỉ, sơn công nghiệp, sơn epoxy,…
 • Địa điểm thi công:
  • Phun tại xưởng Công ty Đức Phát
  • Phun tại xưởng, công trình Khách hàng
HOTLINE: 0914 016 439

Thi Công Phun Sơn Bồn Bể

Liên Hệ

 • Nhận phun gia phun sơn Bồn bể chứa, đường ống
 • Nhận thi công phun sơn tất cả các loại sơn: sơn chống cháy, sơn chống gỉ, sơn công nghiệp, sơn epoxy,…
 • Địa điểm thi công:
  • Phun tại xưởng Công ty Đức Phát
  • Phun tại xưởng, công trình Khách hàng
HOTLINE: 0901 342 226