Máy Đo Nhiệt Độ Môi Trường Defelsko

Liên Hệ

 • Máy đo nhiệt độ môi trường Defelsko DPM: dùng để đo và ghi nhận lại các thông số của thời tiết / khí hậu để quyết định Thời điểm thi công sơn
 • Máy đo nhiệt độ môi trường có thể đo:
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ không khí
  • Nhiệt độ bề mặt
  • Nhiệt độ điểm tụ sương
  • TΔ (chênh lệch giữa nhiệt độ bề mặt và điểm sương)
 • Xuất xứ: Defelsko _ Mỹ
 • Bảo hành:  24 tháng
HOTLINE: 0914 016 439
 • Máy đo nhiệt độ môi trường Defelsko
  • Dew Point Meter, Standard : DPM1-E
  • Dew Point Meter, Advanced : DPM3-E

 

Máy Đo Nhiệt Độ Môi Trường Defelsko

Liên Hệ

 • Máy đo nhiệt độ môi trường Defelsko DPM: dùng để đo và ghi nhận lại các thông số của thời tiết / khí hậu để quyết định Thời điểm thi công sơn
 • Máy đo nhiệt độ môi trường có thể đo:
  • Độ ẩm tương đối
  • Nhiệt độ không khí
  • Nhiệt độ bề mặt
  • Nhiệt độ điểm tụ sương
  • TΔ (chênh lệch giữa nhiệt độ bề mặt và điểm sương)
 • Xuất xứ: Defelsko _ Mỹ
 • Bảo hành:  24 tháng
HOTLINE: 0901 342 226

 • Máy đo nhiệt độ môi trường Defelsko
  • Dew Point Meter, Standard : DPM1-E
  • Dew Point Meter, Advanced : DPM3-E